Daily Archives: 13 April, 2021

1 post

Postimi në Wordpress përmes Classic Editor

Postimi në WordPress

Udhëzime bazike rreth postimit në WordPress përmes Classic Editor dhe Block Editor. Lista e përmbajtjes: Postimi në WordPress përmes Classic Editor. Informacione bazike rreth ndryshimit në mes Classic Editor dhe Block Editor. Krijimi dhe transformimi i tekstit standard, titullit, nëntitullit (headings) me Block Editor. Postimi në WordPress përmes Classic Editor. […]